Υπηρεσίες

 
Ελικοτεχνική
Κατασκευή Ελικών Πειραιάς

Στην μονάδα μας επισκευάζουμε έλικες εώς 6100mm διάμετρο και βάρους εώς και 20 τόνους, καθώς επίσης και πτερύγια έλικας (pitch propeller).
Κατασκευάζουμε έλικες εώς και 2,2μ διάμετρο γιά Cruiser (αλιευτικά), Motorships, Ρυμουλκά.

Aναλαμβάνουμε επισκευές ελικών επι τόπου στο πλοίο είτε στην δεξαμενή αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Επίσης κάνουμε αλλαγή βήματος (pitch) στίς έλικες, ευθυγράμμιση, συγκολλήσεις, αναγομώσεις σε crack και cavitation, ζυγοστάθμιση.

H εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό για τις κολλήσεις από abs surveyor. Όλες οι συγκολλήσεις γίνονται με μηχανή argon με σύρμα δίου μετάλλου με την έλικα Η των πτερυγίων (pitch proreller).

Πριν την κάθε επισκευή - κατασκευή, γίνεται μελέτη του σκάφους σας.

 


 Έλεγχος συγκόλλησης
από πιστοποιημένο επιθεωρητή level II με την μέθοδο των διεισδυτικών υγρών.

Έλεγχος των συγκολλήσεων με υπέρηχο ultrasonic καθώς και έλεγχος με την μέθοδο της ραδιογραφίας